23 de marzo de 2009

Manual de manipulació | Manual de manipulación

Acabo de veure la manipulació informativa que mai havia vist a la Televisió de Catalunya tota concentrada a la notícia sobre el Mossos i la Universitat del TN migdia. Ningú més s'hi ha fixat?

Acabo de ver a manipulación informativa que nunca vira na Televisión de Catalunya toda concentrada na noticia sobre os Mossos e a Universidade do TN migdia. Ninguén máis se fixou?

Ningún comentario:

Publicar un comentario