18 de decembro de 2017

My electoral campaign: ditch fear


My electoral campaign: ditch fear.
Crumbs no longer feed us,
now we want the whole leaf of bread.
We have a future, we remember
We have fire in our hands to weave story
Our hands show a long way
Living means taking sides.
We don't want smoke, we don't want shortcuts.
We are not here to fly flags.
We count on you, you can't let us down.
A day "one" to start again.
Seafarers, river people, mountain people.
We will have it all and we will talk about life.
We are going far, there will be plenty of us.
Pushing forward. Who sows rebellion, reaps freedom.
Do no let the fear win.
Tomorrow is ours today.
You and I, taking the horizon.

17 de outubro de 2017

LumeEstá lonxe a terra que arde. Pero non vou quedar sen palabras.

Claro que se pode xestionar mellor o monte. E claro que unha mellor política forestal podía ter evitado as catro mortes humanas destes últimos días. E seguro evitaría parte do empobrecemento ecolóxico que sofre Galicia. Pero para actuar mellor precisamos un Goberno que queira identificar, recoñecer e comunicar os feitos. As verdades.

E non. A historia dos gobernos de Galicia e de España desde 1978 é unha sucesión de mentiras.

OTAN, de entrada non.
Iraq ten armas de destrución masiva.
Non se pode falar de marea negra.
Son casos aillados de corrupción.
Apoiarei o Estatuto que aproben os cidadáns de Cataluña.
España entrou na Champions League da economía mundial.
Non fallaron os sistemas de seguridade.
A Policía e a Garda Civil actuaron con proporcionalidade.
Non houbo referendo.
Os lumes son culpa de terroristas incendiarios.

Con todo, as mentiras non se sosteñen se hai suficientes cidadáns procurando as verdades. A maioría dos cataláns xa dixeron prou ao Estado de Mentira. A andamiaxe construida chafalleiramente sobre fosas comúns franquistas esborállase no seu extremo oriental.

Ábrense incógnitas en Galicia e en España. Ou non? Algúns galegos imos perseverar na procura das verdades. Aínda que chova. Aínda que queime.