26 de febreiro de 2007

Histórias de ravaleiros

Histórias de ravaleiros é un gran blog sobre rumba e músicas adxacentes (Son Barcelona, dixeran unha vez en Radio 3) que vos recomendo dende xa. Achei alí este vídeo, dos máxicos Ojos de Brujo. A primeira verba que ven á miña mente para describilo é sobrecolledor. Espero que vos guste.

Histórias de ravaleiros és un gran blog sobre rumba i músiques adjacents (So Barcelona, van dir una vegada a Radio 3) que us recomano des d'ara mateix. He trobat allà aquest vídeo, dels màgics Ojos de Brujo. La primera paraula que vé al meu cap per a descriure'l és sobrecollidor. Espero que us agradi.


[gv data="OnMj80tAJ-Y" width="450" height="375"][/gv]

16 de febreiro de 2007

Como ser feliz en 5 pasos* | Com ser feliç en 5 passos*

1.- Escribe na barra de enderezos: elpais.com

2.- Fai click na pestana España

3.- Fai click na pestana Galicia

4.- Vai ao fondo da páxina e fai click no artigo do Manuel Rivas e/ou no do Suso de Toro

5.- Leo

*Só válido os venres, dentro do suplemento Luces. A Ouriceira non se responsabiliza da consecución da felicidade por parte de terceiros. Este consello parte da subxectividade, en caso de dúbida consulta co teu libreiro ou libreira.

1.- Escriu a la barra d'adreces: elpais.com

2.- Fes click a la pestanya España

3.- Fes click a la pestanya Galicia

4.- Ves al fons de la pàgina i fes click a l'article d'en Manuel Rivas i/o al d'en Suso de Toro

5.- Llegeix-lo

*Vàlid només divendres, dins el suplement Luces. A Ouriceira no es responsabilitza de la consecució de la felicitat per part de tercers. Aquest consell parteix de la subjectivitat, en cas de dubte consulta amb el teu llibreter o llibretera.

11 de febreiro de 2007

Até sempre, Alexandre | Fins sempre, Alexandre

[gv data="zt5i7VwZOhY" width="450" height="375"][/gv]
Sempre fun moi negado co futbolín. Mais a miña adolescencia non tería sido a mesma sen ese invento. En abril, xogarémoslle unha na súa honra.

Extraído da web oficial de Modesto Fraga Moure:

"A iso das once da mañá, coñecín a dramática noticia a través da chamada apenada e sentida dun bo amigo, o xornalista Santi Garrido. Desde entón non teño folgos de escribir, nin de falar, nin sequera de respirar. Foise o amigo, o exemplo moral, a principal atalaia dos fisterráns no mundo enteiro. E foise en silencio, sen que ninguén se enterara, tal como sempre vivíu: a modiño, discreta e dignamente."

"El foise sen facer ruído. Pero foise sabendo que os fisterráns, a súa Fisterra amada e, ás veces, tan inxusta, por fin, decidira apertalo cos brazos ben abertos. E iso é unha maneira feliz de despedirse. De bicar a terra. De disputar, nun man a man, a derradeira partida."

Sempre he estat molt dolent amb el futbolí. Però la meva adolescència no hauria estat la mateixa sense aquest invent. A l'abril, en jugarem una en el seu honor.
Extret de la web oficial de Modesto Fraga Moure:
"Cap a les onze del matí , he conegut la dramàtica notícia a través de la trucada apenada i sentida d'un bon amic, el periodista Santi Garrido. Des de llavors no tinc forces per a escriure, ni per a parlar, ni tan sols per a respirar. S'en ha anat l'amic, l'exemple moral, la principal talaia dels fisterrans al món sencer. I s'en ha anat en silenci, sense que ningú se n'adonés, tal i com sempre va viure: a poc a poc, discreta i dignament.
"I s'en ha anat sense fer soroll. Però s'en ha anat sabent que els fisterrans, la seva Fisterra amada i, de vegades, tan injusta, per fi, havia decidit abraçar-lo amb els braços ben oberts. I això és una manera feliç d'acomiadar-se. De besar la terra. De disputar, en un mà a mà, la darrera partida."

8 de febreiro de 2007

E se pomos o acento en Somalia? | I si posem l'accent a Somàlia?


Media_httpuploadwikim_wpemc


Foto: wikipedia.org


"Contra a desinformación, a sobreinformación e a censura", oíase nunha canción de Fermín Muguruza. Que eu non tivera nin idea de que o exército dos EEUU bombardea Somalia débese seguramente a unha combinación dos tres factores criticados naquela frase.

Así que hoxe fixen dous descubrimentos: un positivo, o periódico L'Accent, e dentro deste un macabramente negativo:

"O 2007 preséntase como un ano difícil para a poboación somalí, que comeza o ano recibindo bombas dos EEUU baixo o coñecido pretexto da loita contra o terrorismo."

"Desgrazadamente para o goberno republicano, algúns residentes das zonas nas que choveu metralla clarificaron que había 84 mortos, 70 dos cales serían pastores nómadas, segundo a ONG Intermon-Oxfam."

"Esta constatación provocou unha denuncia por parte da UE, aínda que non tivo ningún tipo de transcendencia."

Detrás dos bombardeos, coma sempre, o petróleo:
"( ... ) o acceso ao porto de BAb el-Mandab; este porto é o acceso meridional do mar Roxo, é dicir, que por esta zona pasa un 25% da produción de petróleo mundial."

"Contra la desinformació, la sobreinformació i la censura", se sentia en una cançó de Fermin Muguruza. Que jo no tingués ni idea de que el exércit dels EUA bombardeja Somalia es deu segurament a una combinació dels tres factors criticats en aquella frase.Així que avui he fet dos descobriments: un de possitiu, el periòdic L'Accent, i dins d'aquest un de macabrament negatiu:

"El 2007 es presenta com un any difícil per a la població somalí, que ha començat l'any rebent bombes dels EUA sota el conegut pretext de la lluita contra el terrorisme."

"Malauradament pel govern republicà, alguns residents de les zones on va ploure la metralla van clarificar que hi havia 84 morts, 70 dels quals serien pastors nòmades, segons l'ONG Intermon-Oxfam."

"Aquesta constatació ha provocat una denúncia per part de la UE, tot i que no ha tingut cap tipus de transcendència."

Darrere dels atacs, com sempre, el petroli:
"( ... ) l'accés al port de Bab el-Mandab; aquest port és l'accés meridional del mar Roig, és a dir, que per aquesta zona passa un 25% de la producció del petroli mundial."