8 de febreiro de 2007

E se pomos o acento en Somalia? | I si posem l'accent a Somàlia?


Media_httpuploadwikim_wpemc


Foto: wikipedia.org


"Contra a desinformación, a sobreinformación e a censura", oíase nunha canción de Fermín Muguruza. Que eu non tivera nin idea de que o exército dos EEUU bombardea Somalia débese seguramente a unha combinación dos tres factores criticados naquela frase.

Así que hoxe fixen dous descubrimentos: un positivo, o periódico L'Accent, e dentro deste un macabramente negativo:

"O 2007 preséntase como un ano difícil para a poboación somalí, que comeza o ano recibindo bombas dos EEUU baixo o coñecido pretexto da loita contra o terrorismo."

"Desgrazadamente para o goberno republicano, algúns residentes das zonas nas que choveu metralla clarificaron que había 84 mortos, 70 dos cales serían pastores nómadas, segundo a ONG Intermon-Oxfam."

"Esta constatación provocou unha denuncia por parte da UE, aínda que non tivo ningún tipo de transcendencia."

Detrás dos bombardeos, coma sempre, o petróleo:
"( ... ) o acceso ao porto de BAb el-Mandab; este porto é o acceso meridional do mar Roxo, é dicir, que por esta zona pasa un 25% da produción de petróleo mundial."

"Contra la desinformació, la sobreinformació i la censura", se sentia en una cançó de Fermin Muguruza. Que jo no tingués ni idea de que el exércit dels EUA bombardeja Somalia es deu segurament a una combinació dels tres factors criticats en aquella frase.Així que avui he fet dos descobriments: un de possitiu, el periòdic L'Accent, i dins d'aquest un de macabrament negatiu:

"El 2007 es presenta com un any difícil per a la població somalí, que ha començat l'any rebent bombes dels EUA sota el conegut pretext de la lluita contra el terrorisme."

"Malauradament pel govern republicà, alguns residents de les zones on va ploure la metralla van clarificar que hi havia 84 morts, 70 dels quals serien pastors nòmades, segons l'ONG Intermon-Oxfam."

"Aquesta constatació ha provocat una denúncia per part de la UE, tot i que no ha tingut cap tipus de transcendència."

Darrere dels atacs, com sempre, el petroli:
"( ... ) l'accés al port de Bab el-Mandab; aquest port és l'accés meridional del mar Roig, és a dir, que per aquesta zona passa un 25% de la producció del petroli mundial."

Ningún comentario:

Publicar un comentario