24 de outubro de 2012

Destination | Destino | Destinació: London

Hyde Park | Foto: graziano88

Dezaoito anos en Lugo, dez anos en Barcelona, un mes en Zaragoza, sete meses en Madrid... e agora veñen tres meses en Londres. Penso ás veces se coa idade imos fechando pouco a pouco as orellas, os ollos e a pel ás novas realidades que descubrimos. Intento cada día que non sexa así. A estancia en Londres será breve, pero será a primeira vez que viva alén dos Pirineus. Unha semana antes de marchar para alí comezo a visualizar a pequena aventura. Quero contar algún cachiño da miña experiencia alí, por se a alguén lle interesa e porque as sensacións son máis bonitas cando ademais de vividas son contadas. A Ouriceira é mutante!

Eighteen years at Lugo, ten years at Barcelona, a month at Zaragoza, seven months at Madrid... and now three months at London are coming. I sometimes think whether when we grow we gradually close our ears, ours eyes and our skin to new realities that we are descovering. I try not to do it everyday. My stay at London is going to be short, but i's going to be my first time living beyond the Pyrinees. When it only remains a week to depart I start to visualize my little adventure. I want to tell you some pieces of my experience there, just in case somebody is interested in. Also because feelings are greater when they are told apart from being lived. The Ouriceira is mutant!

Divuit anys a Lugo, deu anys a Barcelona, un mes a Zaragoza, set mesos a Madrid... i ara venen tres mesos a Londres. Penso de vegades si amb la edat anem tancant poc a poc les orelles, els ulls i la pell á les noves realitats que descobrim. Intento cada dia que no sigui així. L'estada a Londres serà breu, però serà el primer cop que visqui més enllà dels Pirineus. Una setmana abans d'anar-hi començo a visualitzar la petita aventura. Vull explicar algun trosset de la meva experiència allà, per si a algú li interessa i perquè les sensacions són més boniques quan a més de viscudes són explicades. La Ouriceira és mutant!


2 comentarios: