21 de setembro de 2011

Contar ovellas | Comptar ovelles

Se o día foi duro, se os gobernantes vos poñen de mal humor, se perde o voso equipo, se o ordenador non se deixa ordenar, se estades no medio da semana e non podedes durmir... sempre podedes contar ovellas (via ateneu popular)

Si el dia ha estat dur, si els governants us posen de mala llet, si perd el vostre equip, si l'ordinador no es deixa ordenar, si esteu al mig de la setmana i no podeu dormir... sempre podeu comptar ovelles (via ateneu popular)


Sheeped Away from Junaid Chundrigar on Vimeo.

Ningún comentario:

Publicar un comentario