15 de maio de 2008

Hai días | Hi ha dies


Media_httpu1ipernityc_mgidh


Hai días que ante tanta creación blogosférica de calidade penso que o mellor que podería facer é humildemente deixar de escribir. Mais case sempre o día despois éntranme ganas de escribir. E escribo. Como dixo alguén: o pracer máis grande é durmir cando tes sono. E eu xeralizaría: o pracer máis grande é facer o que queres. En todo caso a dificultade de ser feliz pode estar en saber que é o que queres.


Hi ha dies que davant de tanta creació blocosfèrica de qualitat penso que el millor que podria fer és humilment deixar d'escirure. Però gairebé sempre el dia després em venen ganes d'escirure. I escric. Com deia algú: el plaer més gran és dormir quan tens son. I jo generalitzaria: el plaer més gran és fer el que vulguis. En tot cas la dificultat de ser feliç pot raure en saber què vols.

Ningún comentario:

Publicar un comentario