9 de abril de 2008

Cas | Caso Catalunya Informació

Grazas, Catalunya Ràdio, claro que si. As cousas pódense facer con xeito, como no caso Feiraco.

Trátanme con amabilidade, danlle importancia á queixa, explícanme claramente cal é o criterio que seguen, preocúpanse por buscar na web da Xunta e pídenme desculpas. E como agasallo, unha palabra nova para o meu vocabulario: exotopónimo.

Nas antípodas: a empresa que nos roubou a cor laranxa (en adiante ERL).

Gràcies, Catalunya Ràdio, i tant. Les coses es poden fer bé, com al cas Feiraco.

Em tracten amb amabilitat, li donen importància a la queixa, m'expliquen clarament quin és el criteri que fan servir, es preocupen a cercar a la web de la Xunta i em demanen disculpes. I com a regal, una palabra nova per al meu vocabulari: exotopònim.

A les antípodes: l'empresa que ens ha robat el color taronja (en endavant ERT).


Resposta del Servei d'Atenció 5430:

Benvolgut Sr. ------ ----- --------:Li agraïm la confiança que ens demostra amb el seu missatge.L'informem, però, que per determinar les formes dels topònims ens basem en la Gran Enciclopèdia Catalana, que de moment, en l'edició en línia (www.enciclopedia.cat), ens dóna la forma Villalba. Amb tot, la GEC està fent una revisió dels exotopònims i és molt possible que revisi aquest, que, efectivament, surt al web de Govern de Galícia com a Vilalba. Perdoni que no ens sigui possible anar més de pressa en aquest punt, com en realitat desitjaríem.Rebi una salutació atenta.----- -----Assessor lingüístic de la CCMAServei d'Atenció a l'Oient www.5430.cat · Grup d'emissores de Catalunya Ràdio
Adjuntem el missatge rebut:Bon dia,Vull plantejar-los la necessitat de ser correctes en l'ús dels toponims gallecs.Acabo de sentir a Catalunya Informació que el nou president de la Conferènca Episcopal Espanyola, Rouco Varela, va néixer al poble gallec de *Villalba. El nom correcte d'aquest poble és Vilalba. Com a gallec podria arribar a entendre que adapteu alguns topònims gallecs al català per adaptar-los a la norma, però el que no haurieu de fer mai és optar per l'opció castellanitzada front al nom oficial gallec que és molt més proper al català (Vilalba dels Arcs és un poble català).Són habituals les deturpacions de topònims gallecs a la televisió i ràdio públiques catalanes, fet que considero un dels errors més greus d'uns mitjans que, per altra banda, són clarament els millors i més lliures de l'Estat. Amb la voluntat de millorar aquests mitjans i que els catalanogallecs ens sentim més respectats, reclamo que revisin la toponímia gallega que fan servir.Espero la seva resposta. Atentament, ------

Ningún comentario:

Publicar un comentario