29 de novembro de 2007

Internéplorer

É incríbel que aínda a maioría das miñas amizades utilizen o Internéplore. É incríbel que en moitas bibliotecas de Barcelona non poidas escoller outro navegador. Mais son incríbeis tantas cousas certas...

És increïble que encara la majoria de les meves amistats facin servir l'Internéplore. És increïble que a moltes biblioteques de Barcelona no puguis triar un altre navegador. Però són increïbles tantes coses certes....

[gv data="iQn_2ppWDsk" width="450" height="375"][/gv]

Que grande Enjuto Mojamuto.

Ningún comentario:

Publicar un comentario