15 de novembro de 2007

Desconecta! | Desconnecta!


Media_httpwwwverdegai_mesdr15 de novembro: apagón fronte ao cambio climático. De 20.00 a 20.05.

15 de novembre: apagada enfront del canvi climàtic. De 20.00 a 20.05.

Ningún comentario:

Publicar un comentario