5 de xaneiro de 2011

dous mil once | dos mil onze


Media_httpaouriceirab_rfiya


Aí está a Ouriceira, en diferentes contextos, con diferentes ritmos, con diferentes tempos, cos ventos a zoar dende os catro puntos cardinais ou co mar calmo. Querería máis actualizacións, querería máis profundidade, querería máis explicacións, querería máis focalización. Mais aí está, o medio de expresión que sempre quixen, en tres épocas diferentes, 1, 2, 3. Por moitos anos máis.


Vet aquí A Ouriceira, en diferents contextos, amb diferents ritmes, amb diferents temps, amb els vents bufant des dels quatre punts cardinals o amb la mar calmada. Voldria més actualitzacions, voldria més profunditat, voldria més explicacions, voldria més focalització. Però vet aquí el mitjà d’expressió que sempre he volgut, en tres époques diferentes, 1, 2, 3. Per molts anys més.

Ningún comentario:

Publicar un comentario