2 de xullo de 2008

O meu primeiro disco | El meu primer disc

Dias Estranhos presenta novo disco. Velaquí o meu, combinación misteriosa de natureza, cultura oriental e software libre.


Dias Estranhos presenta nou disc. Aquí teniu el meu, combinació misteriosa de natura, cultura oriental i programari lliure.Media_httpu1ipernityc_mukrf


Trátase de crear a portada dun disco imaxinario a partir das seguintes instrucións:


- Visita esta páxina, que che mostrará un artigo da wikipedia ao chou. O nome do artigo será o da banda. Nunca pensei que o meu grupo se chamaría Empress Dowager Xiaozhuang, famosa concubina.


- Nesta páxina de citas célebres, colle as catro últimas palabras da última cita, coas que formarás o título do disco. Dixo Laurence J. Peter: There is no stigma attached to recognizing a bad decision in time to install a better one.


- A terceira foto que che apareza aquí será a capa do disco. A miña foi esta de Lomokev. Flickr sabía do meu gusto pola natureza e os sinais de tránsito.


P.D.: A este tipo de cadeas chámanlle memes. Eu négome: non atoparon outro nome máis horríbel? Better cadea.


Es tracta de crear una portada d'un disc imaginari a partir de les següents instruccions:


- Visita aquesta pàgina, que et mostrarà un article de la wikipedia a l'atzar. El nom de l'article serà el de la banda. Mai no havia pensat que el meu grup es diria Empress Dowager Xiaozhuang, famosa concubina.


- En aquesta pàgina de cites cèlebres, queda't amb les quatre darreres paraules de l'última cita, amb les quals formaràs el nom del disc. Laurence J. Peter va dir: There is no stigma attached to recognizing a bad decision in time to install a better one.


- La tercera foto que t'aparegui aquí serà la portada del disc. La meva ha estat aquesta d'en Lomokev. Flickr coneixia el meu gust per la natura i els senyals de trànsit.


P.D.: D'aquest tipus de cadenes en diuen memes. Jo m'hi nego: no han trobat un altre nom més horrible? Better cadena.


 


 

Ningún comentario:

Publicar un comentario