16 de xuño de 2007

Do you remember?

[gv data="qOIZZ1ejX1k" width="450" height="375"][/gv]

Dende que teño uso de razón hai un retrouso que bule na miña cabeza, de xeito fixo discontinuo: Mi abuela, arroz con habichuelas. Ninguén se lembra?

Des de que tinc consciència hi ha una tornada que es repeteix al meu cap, de manera fixa discontínua: Mi abuela, arroz con habichuelas. Ningún s'en recorda?

Ningún comentario:

Publicar un comentario