21 de novembro de 2006

Ponlle son á túa vida! | Posa-li so a la teva vida!


Media_httpwwwgenbetac_dlgan


Media_httpwwwmightyse_awpesHabía tempo que non facía un comentario webndogámico. Hoxe é o día. Porque despois de probar varios sistemas como myFabrik e xDrive, que resultaron un fracaso, redescubrín Twango, que creo que tiña infravalorado.

Twango pode convertirse no teu disco duro web infinito. A única limitación de almacenamento é que non podes subir máis de 250 MB ao mes. Porén, non hai un límite "total" (nin 2 nin 5 nin 25 GB). Por exemplo: poderías subir un disco enteiro en mp3 e aínda che quedaría o 80% da capacidade do mes!

Ten unha presentación tipo Flickr ou 23 Photo Sharing, mais adaptado a fotos, música, vídeos e documentos de todo tipo. Podes organizar os teus arquivos en canles, que fan a función de cartafois. Estas canles poden ser públicas ou privadas e podes crear tantas como queiras. No caso das canles privadas, podes compartir un arquivo só coa persoa que ti queiras, introducindo o seu email. É interesante o feito de que podes ter o mesmo arquivo en varias canles á vez, coma se fosen as labels do Gmail.

A segunda cousa da que quería falar ten que ver co título da anotación: Podcast.

Como xa estaba motivado co tema multimedia, ocurríuseme se habería algún xeito de colgar os arquivos de audio de Twango no blog. E si! É posible. Fíxeno de dúas maneiras. Unha, con Odeo, que é un servizo ben interesante. A outra, máis sinxela, foi activar o engadido (plugin) podPress ao blog. E eu que non sabía nin que existía.

E despois desta ensalada de nomes, unha última cousa. A partir de agora tentarei que en cada anotación poidades escoitar algo. Comezamos coa rumba catalá máis bailada no meu cuarto.

Feia temps que no feia un comentari webndogàmic. Avui és el dia. Perquè després de provar diferents sistemes com ara myFabrik i xDrive, que han resultat ser un fracàs, he redescobert Twango, servei que havia infravalorat.Twango pot esdevenir el teu disc dur infinit. L'única limitació d'emmagatzemament és que no pots pujar més de 250 MB al mes. No obstant això, no hi ha un límit "total" (ni 2 ni 5 ni 25 GB). Per exemple: podrias pujar un disc sencer en mp3 i encara et quedaria el 80% de la capacitat del mes!

Té una apariència tipus Flickr o 23 Photo Sharing, però adaptat a fotos, música, vídeos i documents de tot tipus. Pots organitzar els teus arxius en canals, que fan la funció de carpetes. Aquests canals poden ser públics o privats i pots crear tants com vulguis. En el cas dels canals privats, pots compartir un arxiu només amb la persona que t'interesi, introduïnt el seu email. És interesant el fet que pots tenir un mateix arxiu en diferents canals a la vegada, com si fossin les labels del Gmail.

La segona cosa de la qual volia parlar té a veure amb el títol de la anotació: Podcast.

Com que ja m'havia motivat amb el tema multimèdia, se m'havia acudit si hi hauria alguna manera de penjar els arxius d'audio de Twango al blog. I sí! És possible. Ho he fet de dues maneres. Una, amb Odeo, que és un servei ben interesant. L'altra, més sencilla, ha estat activar l'afegit (plugin) podPress al blog. I jo que no sabia ni que n'existia.

I després d'aquesta amanida de noms, una última cosa. A partir d'ara intentaré que en cada anotació pugueu escoltar algo. Comencem amb la rumba catalana més ballada a la meva habitació.

Ningún comentario:

Publicar un comentario