26 de maio de 2011

Comezar, continuar, gozar | Començar, continuar, gaudir


Media_httpmediatumblr_hqfcf


Son moitas ás veces na vida que comezamos un proxecto con ilusión e pouco a pouco imos perdendo a enerxía, a continuidade, a forza.


A miña relación coa escritura (con toda a modestia), ten moitas veces eses riscos, no sentido de trazos. Así tamén a guitarra, así tamén a piscina.


Teño o descaro de escribir sobre sensacións que seguramente só me interesan a min. E de escribir co ritmo palábrico perdido por causas aínda non ben definidas.


Entón chegan eses momentos nos que collo novos azos e decátome de que aquí, na Ouriceira, no Xabre, hai un cacho de min, un cacho que me gusta.


E decido concentrar as miñas ilusións aquí e nas outras pegadas que me permitirían camiñar mesmo se estivese cego.


Continuamos, gozamos.


P.D.: Decidín que o meu espazo está aquí, na Ouriceira, por se alguén lle interesa.


 Molts cops a la vida comencem un projecte amb il·lusió i mica en mica anem perdent l’energia, la continuitat, la força.


La meva relació amb l’escriptura (amb tota la meva modèstia), té moltes vegades aquests trets, aquells que defineixen, no aquells que es disparen. Així també la guitarra, així també la piscina.


Tinc la barra d’escriure sobre sensacions que segurament només m’interessen a mi. I d’escriure amb el ritme paràulic perdut per causes encara no ben definides.


Llavors arriben aquests moments en que agafo nova empenta i m’adono que aquí, en A Ouriceira, al Xabre, hi ha un tros de mi, un tros que m’agrada.


I decideixo concentrar les meves il·lusions aquí i a les altres petjades que em permetrien caminar fins i tot si estigués cec.


Continuem, gaudim.


P.D.: He decidit que el meu espai està aquí, a l’Ouriceira, per si a algú li interessa.


 

Ningún comentario:

Publicar un comentario