18 de abril de 2009

Na punta da lingua | A la punta de la llengua

Téñoo todo na punta da lingua. E non digo nin palabra.


Ho tinc tot a la punta de la llengua. I no dic ni una paraula.

Ningún comentario:

Publicar un comentario