30 de xuño de 2008

Falar por falar | Parlar per parlar


Media_httpu1ipernityc_bfbzm


Do álbum Monografia 2008

Falar do que sinto hoxe na biblioteca da Facultade. Falar de se podemos ter outra España. Falar das fotos da última saída de campo (senso estricto). Falar da auga, Sitges (e Garraf) e a piscina. Falar da monarquía e a estulticia. Falar do galego, o catalán e Arturo Pérez Reverte. Falar de Rivas. Falar da incultura e as mentes fechadas, indispostas para a convivencia. Falar de moitas outras ideas e contos. Non ter claro de cal cuestión falar. Publicar esta disquisición. Metabloguear. Falar por falar.

Parlar sobre allò que sento avui a la biblioteca de la Facultat. Parlar de si podem tenir un altra Espanya. Parlar de les fotos de l'última sortida de camp (senso estricto). Parlar de l'aigua, Sitges (i Garraf) i la piscina. Parlar de la monarquia i l'estultícia. Parlar del gallec, el català i Arturo Pérez Reverte. Parlar de Rivas. Parlar de la incultura i les ments tancades, indisposades per a la convivència. Parlar de moltes altres idees i contes. No tenir clar de quina qüestió parlar. Publicar aquesta disquisició. Metabloquear. Parlar per parlar.

Ningún comentario:

Publicar un comentario