25 de marzo de 2008

Haiku de volta | Haiku de tornada

De novo en Barcelona, despois dunha magnífica semana e máis de 2000 km de estradas nas costas.

Un altre cop a Barcelona, després d'una magnífica setmana i més de 2000 km de carreteres a les espatlles.

Ningún comentario:

Publicar un comentario