1 de febreiro de 2008

Ouriceira revisited
Remato os exames, sorrío como na foto da esquerda, e decido volver á apariencia sinxela que tivo nos seus inicios a Ouriceira. A ver canto dura :) Por certo, algún día debería acabar o traslado de todo o vello material.


Acabo els exàmens, somric com a la foto de l'esquerra, i decideixo tornar a l'apariència l'aparença senzilla que va tenir al seu començament la Ouriceira. A veure quant dura :) Per cert, algun dia hauria d'acabar el trasllat de tot el material vell.

Ningún comentario:

Publicar un comentario