15 de agosto de 2007

Camiños de Ferro Galegos Xa!


Media_httplh4googlees_puddh

"A proposta de ADEGA neste punto é clara e foi exposta no derradeiro Consello de Medio Ambiente da Xunta de Galiza:

-Creación dos Camiños de Ferro Galegos.
-Caracterizados por vias electrificadas.
-Fomento das liñas intercitis de dupla vía que as fagan funcionais e utilitarias.
-Creación de novas liñas como a de Vigo – Lugo, que abra a porta á Lugo - Oviedo.
-Novas liñas Lugo - Santiago de dupla vía .
-Comunicación entre Lugo e Mariña, de maneira que conecte cunha vía no norte que nos comunique con -Franza dun xeito real.
-Comunicación efectiva entre Vigo – Porto - Lisboa. Esta proposta e ben máis barata que a construción indiscrimidada de autoestradas e de vias de Alta Velocidade.

Poderemos entón saudar os trens de Alta Velocidade despois de termos constituído os Camiños de Ferro Galegos, co mesmo optimismo que o fixo Curros e o pobo galego no século XIX."
Artigo completo: Adela Figueroa en Vieiros

Ningún comentario:

Publicar un comentario