19 de maio de 2007

Salvemos o parque Rosalía | Salvem el parc Rosalía


Media_httplh3googlees_lsudjSe queren saber que é o que non se debe facer en materia urbanística, pasen e vexan (a foto é só unha captura de pantalla).

Si volen saber que és el que no s'ha de fer en matèria urbanística, passin i mirin (la foto és només una captura de pantalla).

Ningún comentario:

Publicar un comentario