28 de abril de 2007

Escoita a Terra | Escolta la Terra

Sei que abuso do vídeo. Quizais sexa un efecto rebote. Demasiados anos vendo unha televisión con 5 canais nos que non medraba a herba, quitando algunhas case orgásmicas excepcións.

Persoalmente, a Internet permíteme ter os pés no chan e as mans levantadas, observarme adentro dende fóra e mirar a fóra dende dentro, conectarme para actuar e desconectarme para soñar. Ao conxunto destes actos chámaselle estado Ingravitto.


Sé que abuso del vídeo. Pot ser que sigui un efecte rebot. Masses anys mirant una televisió amb 5 canals als quals no creixia la gespa, tret d'algunes gairebé orgàsmiques excepcions.


Personalment, Internet em permet tenir els peus al terra i les mans aixecades, observar-me a dins des de fora i mirar a fora des de dins, connectar-me per a actuar i desconnectar-me per a somiar. Del conjunt d'aquests actes s'en diu estat Ingravitto.


[gv data="IzC6Cx2pxjA" width="450" height="375"][/gv]

Ningún comentario:

Publicar un comentario