11 de xaneiro de 2007

Queres que che conte a miña vida? | Vols que t'expliqui la meva vida?

Disque aquí, na xeoloxía da península ibérica, todo son riscos xeolóxicos. Mais iso é só a teoría da Terra. Se tomas unha perspectiva de xeoloxía histórica, decátaste de que a vida está chea de recursos enerxéticos. Só hai que saber aproveitalos para avanzar.

En resumo: estou de exames.

Diuen que aquí, a la geologia de la península ibèrica, tot són riscos geològics. Però això només és la teoria de La Terra. Si prens una perspectiva de geologia històrica, te n'adones que la vida és plena de recursos energètics. Només cal saber aprofitar-los per a avançar.

Resumint: època d'examens.

Ningún comentario:

Publicar un comentario