3 de outubro de 2005

Tempo | Temps


Media_httpaouriceirab_ahhqa


(http://www.bcn.es/merce/)

Demostrado o evidente: non dispoño do mesmo tempo de lecer durante as vacacións de verán que durante o curso e, ademais, eses ocos non os encho do mesmo xeito.

Agora mesmo escribo no portátil dunha amiga, dende o cuarto 517, o meu novo fogar. Tentei varias veces escribir dende outro sitio, mais non me sinto cómodo. Afixérame ao confortábel salón petrucial. Merquei entón este chintófano para conectarme á rede do Penyafort. Demasiado para o meu PentiumII233MhzMsWindows98SE. Así que nestas estou, un pouco desconectado da arañeira que me tivo atrapado todo o verán.

Superado este final de setembro "tempestuós" (de tempesta, treboada), e recuperado o sorriso perenne grazas a ela, este xoves marcho outra vez no Shangai Express para gozar do único santo da miña devoción, e poder por fin ser un perigo na estrada :)

Antes diso: Hidrogeologia, Geoquímica, Geofísica, Geologia Econòmica e Recursos Energètics. Cada día máis feliz cos meus estudos. [Banda Sonora: Els Pets]

Demostrat el que és evident: no disposo del mateix temps de lleure durant les vacances de l'estiu que durant el curs i, a més, els buits no els omplo de la mateixa manera.

Ara mateix escric al portàtil d'una amiga, des de l'habitació 517, la meva nova llar. He intentat més d'un cop escriure des de un altre lloc, però no em sento còmode. M'havia acostumat al confortable saló petrucial. Vaig comprar llavors aquest aparellet per a conectar-me a la xarxa del Penyafort. És massa per al meu PentiumII233MhzMsWindows98SE. Així doncs estic aquí, una mica desconectat de la xarxa que m'ha tingut atrapat tot l'estiu.

Superat aquest final de setembre "treboento" (de treboada, tempesta), i recuperat el somriure perenne gràcies a ella, aquest dijous tornaré un altre cop amb el Shangai Express per a gaudir de l'únic sant de la meva devoció, i poder per fir ser un perill a la carretera :)

Abans d'això: Hidrogeologia, Geoquímica, Geofísica, Geologia Econòmica i Recursos Energètics. Cada dia més feliç amb els meus estudis.


.mu <a href="http://aouriceira.blogsome.com/go.php?http://botiboti.org/grupsweb/elspets.html">Els Pets

Ningún comentario:

Publicar un comentario