9 de setembro de 2005

As Catedrais en perigo | As Catedrais en perill


Media_httpaouriceirab_fdzeo


A <a href="http://aouriceira.blogsome.com/go.php?http://www.esgalicia.com/index.asp?pagina=%2Fplayas%2Fplayas%5Fdetalle%2Easp%...">Praia das Catedrais é un dos tesouros do país. Un pracer para os sentidos e unha xoia biolóxica e <a href="http://aouriceira.blogsome.com/go.php?http://www.google.es/url?sa=t&ct=res&cd=7&url=http%3A//cce.peda.net/magazines/galego/img/gabecerrea/a__paisaxe2.ppt&ei=13MhQ5HjC8rUwgHBrZ%3Cp%3E%3Cp%3EWcAw">xeolóxica.Agora a construcción dunha piscifactoría en Rinlo podería podería botar a perder este espazo. Por sorte existen asociacións como <a href="http://aouriceira.blogsome.com/go.php?http://www.adegagaliza.org/">ADEGA. Xosé Manuel González, ese profesor que nos fixo (a algúns) <a href="http://aouriceira.blogsome.com/go.php?http://www.amesanl.org">gozar coa nosa lingua, resume moi ben a situación no seu <a href="http://aouriceira.blogsome.com/go.php?http://www.xornal.com/article.php3?sid=20050905122141">artigo.Aquí vos deixo un cachiño dunha nota de prensa:

“ADEGA acha que a nova Consellería de Medio Ambiente, en lugar de asumir unha decisión ambientalmente prexudicial do anterior Goberno, debe intervir para salvagardar unha zona da Rede Natura 2000 da construción dunha granxa que xa foi rexeitada en dous municipios de Asturias por se querer instalar en espazos de interese natural.

A construción desta piscifactoría no espazo natural “As Catedrais” constitúe unha grave agresión ambiental e incumpre a xuízo de ADEGA a Directiva europea Hábitats. A granxa afectaría moi negativamente a un hábitat considerado de conservación prioritaria pola UE (queirugais secos atlánticos costeiros de Erica vagans). Ademais instalaríase nun espazo natural protexido para o que a Consellería de Medio Ambiente aínda non aprobou un plano de xestión que ordene os seus usos.”

La <a href="http://aouriceira.blogsome.com/go.php?http://www.esgalicia.com/index.asp?pagina=%2Fplayas%2Fplayas%5Fdetalle%2Easp%...">Praia das Catedrais és un dels tresors de Galiza. Un plaer per als sentits i una joia biològica i <a href="http://aouriceira.blogsome.com/go.php?http://www.google.es/url?sa=t&ct=res&cd=7&url=http%3A//cce.peda.net/magazines/galego/img/gabecerrea/a__paisaxe2.ppt&ei=13MhQ5HjC8rUwgHBrZ%3Cp%3E%3Cp%3EWcAw">geològica.


Ara la construcció d’una piscifactoria a Rinlo podria fer malbé aquest espai. Per sort existeixen associacions com <a href="http://aouriceira.blogsome.com/go.php?http://www.adegagaliza.org/">ADEGA. Xosé Manuel González, aquell professor que ens ha fet (a alguns) <a href="http://aouriceira.blogsome.com/go.php?http://www.amesanl.org">gaudir amb la nostra llengua, resumeix molt bé la situació al seu <a href="http://aouriceira.blogsome.com/go.php?http://www.xornal.com/article.php3?sid=20050905122141">article.


Aquí us deixo un troç d’una nota de premsa:


“ADEGA troba que la nova Consellería de Medio Ambiente, en lloc d’asumir una decisió ambientalment perjudicial de l’anterior Govern, ha d’intervenir per a salvaguardar una zona de la Xarxa Natura 2000 de la construcció d’una granja que ja va ser rebutjada a dos municipis d’Asturias per voler-se instalar en llocs d’interès natural.


La construcció d’aquesta piscifactoria a l’espai natural “As Catedrais” constitueix una greu agressió ambiental i incompleix des del punt de vista d’ADEGA la Directiva europea Hàbitats. La granja afectaria molt negativament a un hàbitat considerat de conservació prioritària per la UE (“queirugais” secs atlàntics costaners d’Erica vagans). A més s’instalaria a un espai natural protegit per al qual la Consellería de Medio Ambiente encara no ha aprovat un pla de gestió que ordeni els seus usos.”

Ningún comentario:

Publicar un comentario